СПИСОК

учнів 1 класу

на 2018/2019 н.р.

 

 

1.                     Багняк Серафим Іванович

2.                     Булега Максим Олександрович

3.                     Вовчук Микола Миколайович

4.                     Вовчук Олег Юрійович

5.                     Гакман Станіслав Андрійович

6.                     Котельбан Неоніла Русланівна

7.                     Крижановський Олег Іванович

8.                     Логош Михайло Петрович

9.                     Матейчук Олександр Михайлович

10.                Мельник Давид Миколайович

11.                Мишковська Христина Дмитрівна

12.                Ністор Денис Андрійович

13.                Олійник Тетяна Русланівна

14.                Поляк Іван Миколайович

15.                Слюсаряк Сергій Васильович

16.                Сметанюк Наталія Віталіївна

17.                Терен Вікторія Миколаївна

18.                Тимуш Дмитро Іванович

19.                Третяк Пантелеймон Васильович

20.                Трифан Емілія Володимирівна

21.                Труфин Павло Володимирович

22.                Шарабуряк Богдана Ярославівна

          23.                Шарабуряк Юрій Миколайович

ЯК ПЕРШАЧКІВ

 

ЗАРАХОВУВАТИМУТЬ

 

ДО ШКІЛ

 

Міністерством освіти затверджений порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти. Відповідний наказ підписаний міністром освіти Лілією Гриневич.

Документ визначає механізми зарахування дітей до шкіл для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти, а також переведення учнів з одного закладу освіти до іншого або їх відрахування зі шкіл.

Затверджений порядок визначає, що заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, має подаватись до 31 травня.

Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця.

 Присутність дитини під час подання заяви або її зарахування не є обов’язковою і не може вимагатись працівниками закладу освіти чи бути умовою її зарахування.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у перших класах, не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

ü     до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти;

ü     до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування;

ü     до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти. У випадку якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

Передбачається, що жеребкування буде проводитись у період з 5 по 10 червня. Жеребкування проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості. Під час жеребкування мають право бути присутніми представники ЗМІ та громадських об’єднань.

Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, що має бути виготовлений з прозорого матеріалу.

З метою зарахування усіх дітей керівники шкіл мають вживати заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень або ініціювати перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад відкриття додаткового  класу, внесення необхідних змін в організацію освітнього процесу та вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням.

У випадку, якщо після вжиття вичерпних заходів кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання, а також сприяти зарахуванню дітей до обраних їх батьками закладів освіти.

Документом також визначено механізми зарахування школярів до гімназій та ліцеїв.

 

Дія документа не поширюється на заклади спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування, спеціальні заклади загальної середньої освіти та заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Контактні дані

Інспектора ЮП Путильського ВП Кіцманського відділення ГУНП

в Чернівецькій області:

Закріплений працівник за ЗОШ № (гімназія, ліцей) Інспектор Путильського ВП Кіцманського відділення ГУНП в Чернівецькій області  лейтенант поліції:  

        Ямніцький Микола Олексійович,

смт. Путила, вул. Українська, 128

 

   

                          тел: 0976680227 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Питання відвідування учнями школи є сьогодні надзвичайно важливим, тому нагадуємо, що згідно з Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646, рішення колегії Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 25.09.2012 (протокол № 4), наказу головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 28.09.2012 № 295 «Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»:

 1) Відсутність без поважних причин вважається прогулом і може бути підставою для припинення навчання учня в школі.

 2) Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на уроках, які зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

 3) Відсутність через поважні причини має бути підтверджена усно (батьки мають зателефонувати до школи не пізніше початку 1-го уроку, а надалі – надати документ, що підтверджує причину пропуску).

 4) У випадку запланованої тривалої відсутності (більше 2-х днів) батьки учня мають заздалегідь надати адміністрації заяву з визначенням терміну та причини відсутності, до якої додаються копії документів – путівки, авіаквитків тощо.

 5) У випадку пропуску занять протягом 2 і більше днів учень допускається до занять лише за наявності медичної довідки, що посвідчує стан здоров’я учня.

 6) Факт запізнення та довчасного закінчення занять (наприклад, через призначене на певний час відвідування лікаря) також має супроводжуватись запискою батьків (заздалегідь)

 7) У випадку відсутності учнів у школі понад 10 днів без поважної причини надсилаються акти про відсутність учнів у школі понад 10 днів до районного відділу освіти та клопотання щодо проведення профілактичної роботи з сім’ями до районної соціальної служби та подання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства України до Путильського ВП .

 8) Поважними причинами відсутності учня в школі вважаються:

·         Хвороба.

·         Призначений візит до лікаря.

·         Смерть близьких родичів.

·         Участь в організованих школою заходах впродовж навчального часу.

·         Непередбачена ситуація, що виходить за межі учнівського та батьківського контролю, яка створює перешкоди для прибуття і занять у школі.

·         Сімейна подорож, якщо батьки заздалегідь узгодили її з адміністрацією, написавши заяву.

 

 

БАТЬКИ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА НАВЧАННЯ,

ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ДІТЕЙ,

а тому зобов'язані забезпечувати відвідування учнями уроків у навчальних закладах:

І. Згідно Сімейного кодексу України ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

 

ІІ. Згідно Кодексу про адміністративні правопорушення України:

- Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей - тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 ІІІ. Згідно Кримінального кодексу України злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, - карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

 

IV. Згідно Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад у разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, загальноосвітній навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

 

Відбулися батьківські збори "Співробітництво батьків і педагогічного колективу по створенню здоров'язберігаючого середовища у навчальному закладі"

На зборах присутні - 107 батьків, 25 - педагогічних працівників.

Порядок денний:

1. Звіт адміністрації школи про роботу за І семестр 2015 року.

·  Звіт директора школи В.М. Вовка «Про роботу школи в 2014/2015 н.р.».

· Звіт заступника з НВР І.П. Пентюк «Про якість знань, підготовку та зміни щодо проведення ЗНО у 2015/2016 н.р., аналіз участі в олімпіадах».

· Звіт заступника з ВР І.Ю. Несторяк «Аналіз участі у конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях тощо».

2. Закон України «Про освіту».

 3. Ознайомлення батьків з наказом відділу освіти від 22.10.2015  № 203 про проведення «Тижня безпеки дорожнього руху» в закладах освіти району» з питань безпечної поведінки дітей на дорогах; особливості перевезення неповнолітніх автотранспортом та наказом відділу освіти від 05.11.2015 № 982 про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» з метою пропагування здорового способу життя, вивчення і використання на практиці правил основ безпеки життєдіяльності, попередження загибелі та травмуванню дітей при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій.

4. Сім’я як фактор зміцнення духовно-морального  і соціального здоров’я дітей.

5. Різне.

·  Про порядок харчування учнів в їдальні.

·  Відвідування навчального закладу учнями.

·  Гурткова робота. Зайнятість учнів у позаурочний час.

· Методичні рекомендації для батьків щодо формування в дітей здорового способу життя (щеплення).

·  Правова освіта, превентивне виховання учнів у школі. 

·  Про порядок перебування учнів в закладах дозвілля у вечірній час.

·  Інформаційна безпека (користування інтернетом).

·  Правила користування мобільним телефоном під час навчально-виховного процесу.   

·  Забезпечення учнів підручниками.

·  Про підвіз учнів школи.

Шановні батьки!

   13 листопада 2015 року в актовій залі відбудуться загальношкільні батьківські збори.

Початок о 14.00 год.

Запрошуємо всіх!